+32 (0) 499/52.22.87

24/24
voor particulieren en bedrijven

De Laere systems bvba

uw partner in beveiliging

Wat is een bewakingscamera en wanneer moet de Camerawet worden nageleefd?

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera:
elk vast of mobiel observatiesysteem;
met de bedoeling:
misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. de vereniging van mede-eigenaars die vandalisme wil tegengaan in de inkomhal van een appartementsgebouw), of
overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. gemeenten die vandalisme op hun grondgebied willen voorkomen), of
de openbare orde te handhaven (bv. tijdens een jaarlijkse braderie);
dat alleen voor deze doelen beelden verzamelt, verwerkt of bewaart.

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet naleven. Een voorbeeld hiervan is een gemeente die een webcam hangt op het marktplein, louter om beelden van het plein te laten zien aan de burgers en waarop toevallige passanten herkenbaar te zien zijn.

De voorschriften van de Camerawet moeten worden nageleefd van zodra de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:
telkens als een bewakingscamera wordt geplaatst en gebruikt;
die een opdracht van bewaking en toezicht uitoefent.

Waar kan ik een aangifte voor een bewakingscamera verrichten?

Voor de bewakingscamera’s is er een thematisch aangifte voorzien : een thematische aangifte voor bewakingscamera’s die vallen onder de camerawet, en een thematische aangifte voor de camerabewaking van de tewerkgestelden op de bewaakte arbeidsplaats (in voorbereiding).

Het formulier voor de thematische aangifte is terug te vinden op de website van de Privacycommissie.

https://www.privacycommission.be/nl/aangifte

Mag ik zomaar een bewakingscamera plaatsen?

Neen. Wanneer u een bewakingscamera wil plaatsen en gebruiken voor bewaking en toezicht moet u een bijzonder wettelijk regime naleven, de zogenaamde Camerawet. Voor de aspecten die in de Camerawet niet uitdrukkelijk worden geregeld, blijft de Privacywet mee van toepassing.

Certificaten

incert erkend voor voertuigen nummer MB0030

Erkend aannemer

Erkennings nr:
FOD BIZ 20 1622 05

Geregistreerd aannemer:
892.984.077/05.26.1.0

Officiƫle verdeler

partner van
SECURITAS